ซอง

ธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา

3D Puzzles

ซอง นำเสนอ รูปแบบใหม่ของจิ๊กซอว์ไม้สามมิติ ด้วยรูปทรงที่แตกต่างจากจิ๊กซอว์ไม้อื่นๆ และลวดลายที่ถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสัณฐานที่แตกต่างนี้ บนพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่เคลือบผิวด้านหนึ่งด้วยวัสดุพื้นผิวเงา ภาพอันสมบูรณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนที่สะท้อนภาพที่ถูกต้อง ถูกวางในตำแหน่งที่ถูกต้องความท้าทายของประสบการณ์ใหม่ในการต่อภาพนี้ เป็นความท้าทายต่อทักษะการมองภาพมิติสัมพันธ์ ในการพัฒนาต้นแบบนี้ มีภาพทั้งหมด 5 รูป ที่สามาถถูกประกอบขึ้นได้จากจิ๊กซอว์ 24 ชิ้น การเล่นสามารถเล่นได้ลำพังหรือเป็นกลุ่ม ตามความพึงพอใจ

*อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร

Name
ธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา

CommDe Batch
5

Current Status
ทำงาน

What was your BA thesis topic?
“SANS (ซอง), 3D Puzzles”, Communication and Product Design

What did you do after graduating from CommDe?
พอจบมาฟิวไม่ได้เริ่มที่จะสมัครงานบริษัทเลย แต่ไปทำงานประกวดในหลายๆ สาขาไม่ว่าจะเป็น Identity design, Product design, Publication design, และVideo อย่างงานประกวดด้าน Identity design ฟิวทำให้กับสินค้าหัตถกรรมฝีมือผู้ต้องขังหญิง ในโครงการ “Crafting Hope: Prison Handcraft Empowerment Project” ของ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นอกจากงานประกวดฟิวเข้าร่วมงานอาสาสมัครของ WHY NOT Social Enterprise ในโครงการ “Design for HOMELESS ออกแบบเพื่อคนไร้บ้าน” ซึ่งฟิวได้ออกแบบ Sale Kit และ Brochure ให้กับ HOME(LESS) MADE BAKERY

What are you doing now?
ตอนนี้ฟิวรับงานเป็น Freelance Graphic Designer ออกแบบ Branding และงานกราฟฟิคต่างๆ นอกจากนี้ฟิวมี Photobook ของตัวเองขายที่ร้าน The Papersmith และThe Booksmith หนังสือชื่อ Active Areas เป็นหนังสือรวบรวมความเป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านการจัดวางสิ่งของในร้านค้าตามข้างถนนที่กรุงเทพฯ

What is your preferred focus in the future?
ในอนาคตอยากทำ SANS (ซอง) ออกมาขายจริง ๆให้ทุกคนได้เล่นและมีความสุขกับจิ๊กซอว์ที่เราทำออกมา

Three words that describe CommDe.
เป็น ทุก อย่าง

Contact info:
ธัญญาเรศ ล้อมรัตนพนา (ฟิว)
www.tunyares.wixsite.com/ftunyares
f.tunyares@gmail.com
080 064 2345

Graduation Year: 2017

I work on a variety of graphic works include publication, packaging, branding, and video etc. I create a work by using many types of media. My specialties are illustrating and crafting techniques. My other skills include researching and organizing data. Moreover, I have also joined many design competitions such as product and identity design contest etc.

#FutureTapped
#BKKDW2018
#CommDeChula
#ComeSeeCommDe