Emotional Type

พร้อมพรรณ ศุขสุเมฆ

Type Design, Web Font

โทนเสียงหรืออารมณ์ที่สื่อสารร่วมไปกับข้อความก็นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึง ที่ช่วยลดความหมายที่คลุมเคลือของข้อความหรือ text ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน การใช้ emoji, emoticon หรือสติ๊กเกอร์ต่างๆ มักจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ในสถานการ์กึ่งทางการ เช่น การสื่อสารระหว่างเจ้านายและลูกน้อง นักเรียนกับอาจารย์ เป็นต้น Emotional Type เป็นงานที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ที่อยู่ระหว่างตัวหนังสือ และ emoji/ emoticon เพื่อใช้ในสถาการณ์กึ่งทางการดังกล่าว

ในการทดลองจะเน้นในเรื่องของตัวพิมพ์ (Typograhpy) และการนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระบวนการศึกษาค้นคว้าจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะทำการทดลองค้นหารูปทรง ที่ช่วยในการแสดงออกถึงอารมร์ณ์และความรู้สึก ในส่วนที่สอง หลังจากการวิเคราะห์ผลทดลองในส่วนแรก ก็ได้นำผลมาศึกษาและทดลองลงลึกเพิ่มเติม ที่เน้นเฉพาะตัวพิมพ์ (Typography) และการนำไปปรับใช้กับเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบัน ผลการทดลองเกิดออกมาเป็นตัวอักษรชุด Emotional Type โดยมีจุดมุ่งหมายให้สามารถนำแบบไปดัดแปรงบนโครงสร้างตัวอักษรในข้อความทั่วไปบนมือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆได้ ในการทดลองนี้ ได้หยิบยกมาเพียงแค่ตัวพิมพ์ที่ใช้บน iMessage, Apple Device นั่นก็คือการดัดแปลงบนโครงสร้างตัวอักษรของ SF San Francisco ตัวอักษรจะถูกตัดแปลงโดยการแบ่งอารมณ์ออกเป็นสองฝั่ง อารมณ์ในแง่ลบ (Negative) และอารมณ์ในแง่บวก (Possitive) บนบรรทัดฐานที่ว่าลักษณะของเส้นโค้งและไม่มีปลายแหลมให้ความรู้สึกสบายใจและปลอดภัยจะถูกจัดไว้ในฝั่งอารมณ์บวก แตกต่างกับเส้นหัก หรือรูปทรงที่มีแหลมมุม ที่จะสื่อความรู้สึกโดยสัญชาติญาณถึงความอันตราย และเจ็บปวดซึ่งจะจัดไว้ในฝั่งอารมณ์ลบ และการนำมาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ Variable OpenType 1.8 font format (new OpenType format ที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนกันยา 2016 โดยผ่านการร่วมมือกันพัฒนาของ Apple, Google, Microsoft, and Adobe ที่เราสามารถมีตัวหนังสือหลายแบบได้ภายในไฟล์ตัวอักษรเดียว) ทำให้ผู้ใช้ สามารถเลือกลดหรือเพิ่มระดับอารมณ์หรือโทนเสียงของตัวเองได้โดยอิสระ

Name
พร้อมพรรณ ศุขสุเมฆ

CommDe Batch
2

Current Status
ทำงาน

What was your BA thesis topic?
"Hia" Thai Swear Word, infographic installation.

What did you do after graduating from CommDe?
หลังจากเรียนจบก็เข้าทำงานเป็น Graphic Designer ที่บริษัท Craftsmanship ได้ซักพัก แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทสาขา Visual Communication, dual degree program with UIC (University of Illinois at Chicago, ที่ Basel School of Design, Basel, Switzerland ระหว่างตอนเรียนที่นู่น ก็พบว่าชอบการออกแบบตัวอักษร และได้ออกแบบตัวอักษรชุดแรกที่นั่นชื่อ มือซ้าย (Muesai) และทำปริญญานิพนธ์จบเป็น Emotional Type

What are you doing now?
ออกแบบและพัฒนาตัวอักษร “Emotional Type”และ "มือซ้าย (Muesai)" นอกจากนั้นก็เป็น freelance รับออกแบบ identity design และล่าสุดได้ทำ side project ชื่อ “Almost Portrait” เป็น งานวาดภาพ(ไม่)เหมือน ออกตามงาน event เป็น interactive drawing โดยให้คนเลือกอุปกรณ์มาสามชิ้น แล้วก็เลือกสไตล์การวาดที่ชอบ แล้วเราก็วาดตามนั้น

What is your preferred focus in the future?
อยากทำงานเป็นนักออกแบบตัวอักษรค่ะ แบบ Full time

Three words that describe CommDe.
People
are
Weird

Contact info:
emotionaltype.org 

wooq.co
boom.promphans@gmail.com

facebook/ Almostportrait

Graduation Year: 2014

Promphan Suksumek did her BA in Communication Design (CommDe) (2014), Bangkok. After graduation, she worked as a graphic designer in Bangkok, Thailand for a year. She continued her study her in a dual Master Degree in Visual Communication from Basel School of Design (MDes) HGK in Switzerland and UIC in Chicago (2017). During her time in Basel, she found her true passion in type design. She now works on logotype, identity design and type design projects in Bangkok.

#FutureTapped
#BKKDW2018
#CommDeChula
#ComeSeeCommDe