อัตลักษณ์ประดิษฐ์

ปริพัฒน์ สินมา

Digital collage

ภาพประกอบเล่าเรื่องความสามารถในการแยกอัตลักษณ์ที่หายไปของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน สิ่งที่เราเห็น ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอีกต่อไป สิ่งนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการปลอมแปลงที่สูงขึ้นจนไม่สามารถแยกแยะออกได้ งานชิ้นนี้บอกเล่าเรื่องการปลอมแปลงสองรูปแบบคือ การปลอมหนังสือเดินทาง และข้อมูลบุคคลในอินเตอร์เนต ที่ก่อปัญหาต่อบุคคล สังคมและระดับโลกจุดประสงค์ทำเพื่อที่จะเตือนถึงความสามารถในการปลอมแปลงในปัจจุบัน ที่เข้าถึงง่ายและไม่สามารถควบคุมได้

Name
ปริพัฒน์ สินมา

CommDe Batch
2

Current Status
ทำงาน

What was your BA thesis topic?
Clouding of consciousness in fabrication age, Narrative panoramic collage

What did you do after graduating from CommDe?
หลังจากเรียนจบก็เริ่มที่บริษัท Fuum Studio และ Fungjai เป็น Graphic designer และงานส่วนตัวระหว่างนั้น หลังจากนั้นก็ออกมาก่อตั้งริษัท Wizes(Co-founder & Design director) ที่เน้นการพัฒนาด้านสื่อการศึกษา และในปี 2017 ผลงานของ Wizes ได้รับรางวัล demark design award สาขา graphic design

What are you doing now?
เป็น Independent communication designer ทำงานด้าน อัตลักษณ์องค์กร สื่อ งานออกแบบต่างๆ อาจารย์สอนที่ Bear visual specialist School และผู้ร่วมก่อตั้ง Wizes ปัจจุบันสนใจเรื่องสร้างสังคมให้ดีขึ้นผ่านงานออกแบบหรือการร่วมมือแบบสหวิทยาการ (multidisciplinary)

ล่าสุดร่วมทำงานกับ Mayday (พัฒนาป้ายรถเมล์รอบเกาะรัตนโกสินทร์) และ พอช.(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) พัฒนาเมืองสวรรคโลก


What is your preferred focus in the future?
ทำงานร่วมกับผู้ร่วมใหม่ๆในสาขาอาชีพต่างๆและโจทย์ที่หลากหลาย แปลกใหม่และพัฒนาสินค้าผ่านงานออกแบบและเทคโนโลยี

Three words that describe CommDe.
ปรับง่าย คม พุ่งพล่าน

Contact info:
pariphat.s@gmail.com
pariphat.s@wizes.co.th
0982322651

Graduation Year: 2014

Pariphat Sinma is a communication designer, lectures at Bear Visual Specialist School, and is a co-founder and director of Wizes. He is passionate about collaboration and multidisciplinarity.

#FutureTapped
#BKKDW2018
#CommDeChula
#ComeSeeCommDe