BiiNo: Creative Fun Meets Interactive Play

นัชชา หิรัญบูรณะ

Interactive

ของเล่น Interactive Educational Toy ที่ผสมผสานระหว่างความอบอุ่นเป็นมิตรของของเล่นแบบกายภาพดั้งเดิมและความสนุกน่าตื่นเต้นของการเล่นแบบดิจิตอล โดยพยายามแก้ปัญหาการใช้สื่อจออิเล็กทรอนิกส์ที่มากเกินไปในเด็ก มาสู่การเล่นที่ต้องหยิบจับและสัมผัสของเล่นผ้าและไม้ การเล่นทั้งหมดเอื้อต่อพัฒนาการเด็กและดำเนินโดยทฤษฎีการเล่นดนตรีพื้นฐาน ตัวของเล่นใช้เทคโนโลยี Identification System / LED ทำให้มีประสิทธิภาพรองรับการเล่นที่หลากหลาย ผลิตจากไม้ยางพาราธรรมชาติ เชื่อมต่อกับส่วนโปรแกรมด้วย Bluetooth เนื้อหาโปรแกรมเป็นการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอัพเดทเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต

Name
นัชชา หิรัญบูรณะ

CommDe Batch
4

Current Status
เรียนและทำงาน

-ทำงานโปรเจคของเล่นเพื่อการเรียนรู้ บริษัท ลิทเทิล ล็อท จำกัด
-เรียนปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

What was your BA thesis topic?
Alittle A lot, an interactive platform for children with autism and their families.

What did you do after graduating from CommDe?
หลังจบ เปิดบริษัทของตัวเอง (Little Lot Co., Ltd.) มาพัฒนาธีสิสต่อ และนำโปรเจคไปนำเสนอสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาจากโครงการคูปองนวัตกรรมค่ะ ปัจจุบันกำลังพัฒนา Prototype ใหม่ที่นำธีสิสมาปรับปรุงและปรับโมเดลให้ตลาดกว้างขึ้น เป็นของเล่นสำหรับเด็กทั่วไป โดยร่วมพัฒนาโปรเจคกับฝั่ง Hardware และ Software Designer

โดยบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยและได้รับทุนสนับสนุนไปประชาสัมพันธ์โปรเจคที่งาน Spielwarenmesse  the international toy fair ที่ Nuremberg Germany จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 2018 นี้ค่ะ

What are you doing now?
หน้าที่หลักคือ Design Director ของโปรเจคของเล่นชิ้นนี้ และมีงานรองคือทำสื่อสำหรับเด็ก และสอนเปียโน ศิลปะ และกำลังศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) ค่ะ

What is your preferred focus in the future?
ทำสื่อ ประสบการณ์การเรียนการสอน หรือของเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่สนุกและมีคุณค่า

Three words that describe CommDe.
Playground
Exploration
Independence

Contact info:
www.littlelot.toys
facebook.com/littlelot.family

www.natchahrnbrn.com
tg.natcha@gmail.com

Graduation Year: 2016

Natcha Hiranburana is currently developing an interactive and educational platform for children including toys, publication and experience design. She is also pursuing a MA in Early Childhood Education at Chulalongkorn University.

#FutureTapped
#BKKDW2018
#CommDeChula
#ComeSeeCommDe