เมื่อครั้งที่ คอมดี จุฬา เริ่มรับนิสิตกลุ่มแรกเข้ามา, การออกแบบเพื่อการสื่อสาร (communication design) ยังเป็นศาสตร์ค่อนข้างใหม่ในโลกวิชาการ, เป็นศาสตร์ที่พัฒนามาจากเลขนิเทศ (graphic design) เพื่อผนวกงานออกแบบและสร้างสรรค์สำหรับสื่อใหม่ (new media) เข้ามาให้สอดรับกับอนาคต เกือบหนึ่งทศวรรษผ่านไป และ การออกแบบเพื่อการสื่อสารก็หยั่งรากลงในแผ่นดินไทย บัณฑิตของ คอมดี จุฬายังคงเติบโตในงานสร้างสรรค์ของตนอย่างหลากหลาย:  design for publication, graphic novel, photography, object design, animation, virtual reality, design for people with special needs, และ experience design.

นิทรรศการนี้เป็นการเฉลิมฉลองความหลากหลายที่ว่านี้ และเป็นภาพแทนศักยภาพของเหล่านักออกแบบและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่; งานของเขาเหล่านี้อาจชี้ให้เราเห็นว่ามีอะไรรอเราอยู่ในอนาคต.

Open Hours

อังคาร – ศุกร์
10.00–18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์
10.00–16.00 น.

ปิดวันจันทร์

Address

CommDe –  ตึก Industrial Design,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนนพญาไท,
ปทุมวัน, กรุงเทพ 10330 

โทร +66 2 218 4492

#FutureTapped
#BKKDW2018
#CommDeChula
#ComeSeeCommDe